Liikennesäännöistä
   
KYSYMYS:
Liikennesäännöistä tavallisesti perillä olevat tahot ovat kertoneet, että päätiellä ajavan ei tarvitse väistää kiihdytyskaistan kautta päätielle pyrkivää. Ääritilanteessa tämä voi johtaa siihen, että kiihdytyskaistaa käyttävän on pysähdyttävä kiihdytyskaistan loppuun odottamaan päätielle pääsyä. Tällöin nopeuserot kasvavat suuriksi.
Olisiko turvallisempaa, mikäli päätietä ajava sovittaisi nopeutensa sellaiseksi, että kiihdytyskaistalta tuleva pääsisi päätien rytmiin? Useampikaistaisilla teillä ei liene kiellettyä, että päätiellä ajava vaihtaa kaistaa ja näin estää vaaratilanteen syntymisen. Ei kai mikään laki kiellä nopeammin ajavaa ohittamasta hitaampaa, mikäli se tapahtuu liikennettä vaarantamatta?
 
VASTAUS:
Moottoritielle rampilta tulevan velvollisuuksista on säädetty tieliikenneasetuksen 5 §:n 2 momentissa seuraavasti : Jos kiihdytyskaista puuttuu, on moottoritielle aikovan kuljettajan väistettävä moottoritietä kulkevia ajoneuvoja. Kiihdytyskaistalta moottoritielle aikovan on varmistauduttava siitä, että siirtyminen voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä.
Useimmiten näissä tilanteissa käytetään myös väistämisvelvollisuutta osoittavaa merkkiä.
Moottoritien oikean puoleisella kaistalla ajava voi nopeuttaan säätelemällä ja pitämällä riittävän etäisyyden edellä ajavaan antaa tilaa kiihdytyskaistalta tulevalle ajoneuvolle.


Anna-Liisa Tarvainen
hallitusneuvos
liikenne- ja viestintäministeriö
   
 
KYSYMYS:
Kännykkää voi käyttää useana eri laitteena. Puhelimen käyttö ajon aikana ilman käsiä vapauttavaa hands free -laitteistoa on kielletty. Entä onko musiikkisoittimen käyttö ajon aikana kielletty, mikäli samalla laitteella voi soittaa myös puheluita?
 
VASTAUS:
Tieliikennelain 24a §:n 2 momentissa kielletään kuljettajaa käyttämästä matkapuhelinta ajon aikana niin, että pitää sitä kädessään. Matkapuhelin on matkapuhelin, vaikka siinä olisi muitakin toimintoja. Rajoitus koskee kuitenkin vain matkapuhelimen käyttöä, ei muiden radiopuhelimien käyttöä. Ammattiliikenteessä on käytössä muitakin puhelimia, esimerkiksi ns. tangenttipuhelimia, joiden käyttöä rajoittaa tieliikennelain 24a §:n 1 momentin mukainen häiritsevän käytön kielto. Suurin osa näistä em. muista puhelimista on ammattitehtävissä välttämättömiä eikä niihin ole aina saatavana kädet vapauttavia laitteita.

Anna-Liisa Tarvainen
hallitusneuvos
liikenne- ja viestintäministeriö
   

Studio LUMI
Sivujen teksti, kuvat ja toteutus: Copyright Reino Laukkanen
www.testiviesti.fi
www.studiolumi.com