Volvo Drive Me -konsepti
Volvolta 100 itsenäisesti ajavaa autoa liikenteeseen
Teksti: Reino Laukkanen
Kuvat: Volvo, kuvankäsittely Reino Laukkanen
20. helmikuuta 2015
Volvo Drive Me. Auto näkee kaiken.
 Volvo järjesti virtuaalilehdistötilaisuuden, jossa tarkennettiin tietoja muutama vuosi sitten paljastetusta Drive Me –konseptista.
 Testiviesti.fi-sivuston edustajana taisin olla ainoa autoilun tulevaisuudesta kiinnostunut suomalainen journalisti. Ainakin sen mukaan, ettei kukaan muu suomalainen kysynyt mitään.
 Mutta niinhän se yleensäkin Suomessa on kun ulkomainen luennoitsija kysyy yleisöltä kysymyksiä. Kukaan ei kysy eikä kommentoi mitenkään. ”Ai niin, minähän olen nyt Suomessa” hän saattaa jopa sanoa, ellei sitten tee tätä johtopäätöstä ääneti mielessään. Tai sitten iltaviiden jälkeen alkanut tilaisuus vain oli virka-ajan ulkopuolella. Ehkei kenelläkään toimeksiantajalla ollut varaa teettää työtä virka-ajan ulkopuolella.
Tärkeämpää tekemistä.
 Koehenkilöitä valitaan
 Itsenäisesti ajavien autojen historia on liki sadan vuoden mittainen. Volvo on tuonut omaa Drive Me –konseptiaan julkisuuteen viime vuosina. Viimeisimpien tietojen mukaan järjestelmä on nyt valmiina koekäyttöön Göteborgissa tietyillä tieosuuksilla. Sen sijaan, että laitteistoa tutkittaisiin kaikilla mahdollisilla tietyypeillä, keskitetään testaus tilanteisiin, joissa autoilu on ikävystyttävintä.
 Kuljettajiksi on tarkoitus saada paikallisia henkilöitä, joiden päivittäinen toimeliaisuus sijoittuu koekäyttöön valituille teille. Tavoitteena on löytää kuljettajiksi Volvoista kiinnostuneita henkilöitä, nuoria ja vanhoja, kokeneita ja kokemattomia ajajia, varhaisia omaksujia ja skeptikoita. Autot vuokrataan omistajilleen normaalikäytäntöjen mukaan eikä heidän tarvitse maksaa koko laitteiston hintaa koska kyseessä on tutkimushanke.
Muun liikenteen joukossa.
 Mittava määrä teknologiaa
 Volvon laitteisto perustuu kamera-, anturi-, GPS- ja tutkalaitteiden lisäksi internet-yhteyden kautta käytettävään pilvipalveluun. Näiden järjestelmien avulla auto ottaa haltuunsa 360°:n näkymän määritellen paikkansa ja tulevat tilanteet alueella. Auto hankkii ajantasaista tietoa pilvipalvelun kautta liikenneviranomaisten ohjauskeskuksesta, josta voidaan antaa kuljettajalle käsky siirtyä omaehtoiseen ajamiseen.
 Toteutuksen pohjana käytetään automaattivaihteista XC90-mallia. Tavaratila lienee kovasti täynnä uutta tekniikkaa. Sen määrää pyritään jatkossa pienentämään. Samoin laitteiston aiheuttaman lisähinnan uskotaan pienenevän massatuotannon myötä. Käsivalintaiset vaihteistot säilyvät vaihtoehtoina niille, jotka haluavat itse ajaa koko ajan autoaan.
Ei vastaantulevaa liikennettä.
 Liian suuri työmaa pelkästään muotoilijoille, insinööreille ja ekonomeille
 Itsenäisesti liikkuvien autojen käyttöön liittyy paljon muutakin pohdittavaa. Kenen on vastuu ongelmatilanteissa? Vastuukysymysten pohtiminen työllistää asianajajia ja lainoppineita. Sanansa on sanottavanaan myös moraalisiin ja filosofisiin kysymyksiin erikoistuneilla.
 Teknologian edistymisessä ollaan muna ja kana -asetelmassa. Lakeja on vaikea kehittää ennen kuin mitään valmiimpaa on käytössä. Toisaalta kehitystyötä on vaikea tehdä nykylainsäädännön puitteissa.
 Lyhyt katsaus tärkeimpiin auttajiin
 
 Anturitekniikat
 Volvo kehittää holistista ratkaisua, joka määrittää tarkan sijainnin ja 360° näkymän auton ympäristöstä. Tämä saavutetaan useiden tutkien, kameroiden ja laseranturien yhdistelmällä. Tietokoneverkosto käsittelee tietoja ja muodostaa reaaliaikaisen kartan liikkuvista ja paikallaan olevista kohteista ympäristössä.
 Tarkka paikannus perustuu ympäristöstä kerättäviin tietoihin, GPS:ään ja 3Dteräväpiirtodigitaalikarttaan, jota päivitetään jatkuvasti reaaliaikaisilla tiedoilla. Järjestelmä on riittävän luotettava toimimaan ilman kuljettajan valvontaa.

 Yhdistetty tutka ja kamera
 Yhdistetty 76 GHz:n taajuusmoduloitu tutka- ja kamerayksikkö tuulilasissa on sama kuin täysin uudessa XC90:ssä. Tämä järjestelmä lukee liikennemerkkejä ja tien kaarteita sekä osaa tunnistaa kohteet, kuten muut tielläliikkujat, tiellä.

 Ympäröivät tutkat
 Neljä tutkaa etu- ja takapuskurien takana (yksi auton jokaisessa kulmassa) voi paikallistaa kohteet kaikista suunnista. Ne lähettävät aaltoja, jotka heijastuvat takaisin liikennemerkeistä, pylväistä ja tunneleista ja tarkkailevat auton ympäristöä 360° säteellä.

 360° näkymä
 Neljä kameraa tarkkailee kohteita auton läheisyydessä. Kaksi niistä sijaitsee sivupeilien alla, yksi takapuskurissa ja yksi etusäleikössä. Lähellä olevien kohteiden tunnistamisen lisäksi kamerat tarkkailevat kaistamerkintöjä. Kameroilla on laaja dynaaminen alue, ja ne osaavat käsitellä erittäin nopeita valo-olosuhteiden muutoksia esimerkiksi tunneliin ajettaessa.

 Monisäteinen laserskanneri
 Tämä anturijärjestelmä sijaitsee auton edessä ilmanottoaukon alla. Skanneri osaa tunnistaa kohteita auton edessä ja erottaa ne toisistaan. Ainutlaatuisen laseranturin toimintasäde on 150 metriä ajoneuvoille, ja se kattaa 140° näkökentän.

 Kolmitehokamera
 Tuulilasin yläosan taakse sijoitettu kolmitehokamera on kolme kameraa yhdessä ja tarjoaa laajan 140° näkymän, 45° näkymän ja pitkän mutta kapean 34° näkymän, joka parantaa syvyyshavainnointia ja kauempana olevien kohteiden tunnistusta. Kamera havaitsee äkillisesti ilmestyvät jalankulkijat ja muut odottamattomat vaarat.

 Pitkän kantaman tutkat
 Kaksi auton takapuskuriin sijoitettua pitkän kantaman tutkaa varmistaa hyvän näkökentän taakse. Tämä tekniikka on erityisen hyödyllinen kaistaa vaihdettaessa, sillä se tunnistaa takaa nopeasti lähestyvät ajoneuvot.

 Ultraäänianturit
 Kaksitoista ultraäänianturia auton ympärillä tunnistaa auton lähellä olevat kohteet ja tukee autonomista ajamista hitaissa nopeuksissa. Anturit perustuvat tekniikkaan, jota käytetään nykyisissä pysäköintiavustimissa, ja niissä on kehittynyt signaalinkäsittely. Tavallinen esimerkki tämän tekniikan tuomista eduista on odottamattomien tilanteiden tunnistaminen (esimerkiksi auton lähellä olevat jalankulkijat tai muut vaarat).

 3D-teräväpiirtodigitaalikartta

 3D-teräväpiirtodigitaalikartta antaa autolle tietoja ympäristöstä, kuten korkeudesta, tien kaarevuudesta, kaistojen lukumäärästä, tunnelien geometriasta, kaiteista, liikennemerkeistä jne. Sijaintigeometria toimii monissa tapauksissa senttimetritasolla.

 Tehokas paikannus
 Tehokas GPS on yksi osa paikannushallintaa, jota on parannettu 3 vapausasteen kiihtyvyysmittarilla ja 3 vapausasteen gyroskoopilla. Yhdistämällä anturien luoma 360 asteen kuva karttakuvaan auto saa tietoja sijainnistaan suhteessa ympäristöön. Käyttämällä anturien ja kartan tietoja Drive Me -auto osaa valita parhaan reitin reaaliajassa ottaen huomioon eri muuttujia, kuten tien mutkat, nopeusrajoitukset, väliaikaiset liikennemerkit ja muun
liikenteen.


 Pilvipalvelut
 Pilvipalvelu on yhdistetty liikenneviranomaisten ohjauskeskukseen. Tämä varmistaa, että käytettävissä on aina ajan tasalla olevia liikennetietoja. Ohjauskeskuksen käyttäjillä on
mahdollisuus pyytää kuljettajaa kytkemään autonominen ajaminen tarvittaessa pois käytöstä.

Kommentit kaavalla etunimi.sukunimi(ÄT)studiolumi.com
Studio LUMI
Kuvat, teksti ja nettisivu Copyright Reino Laukkanen, Studio LUMI.
www.testiviesti.fi
www.studiolumi.com
Testiviesti.fi